R70 Næringspark

 Utviklingsprosjekt 39 335 m2 næring
 Næringseiendom ved Riksvei 70


 Solgt