Kråmyra Park Ålesund

Kråmyra Park - Ålesund

 Antall:

29 rekkehus og eneboliger i kjede
 Eiere: FG Eiendom
 Entreprenør: